Se pressmeddelande på svenska (PDF 349 Kb)

Styrelsen och VD ́n för Smart Energy Sweden Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande H1. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida.

  • Täckningsbidrag 1 för perioden uppgick till 29,8 Mkr (25,8 Mkr)
  • EBITDA för perioden uppgick till 7,3 Mkr (4,0 Mkr).
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1,1 Mkr (-1,7 Mkr).

 

Resultat i korthet Januari – Juni
2017
 
2016
Helår
2016
Nettoomsättning, Mkr 261,7 254,5 543,9
Täckningsbidrag 1 29,8 25,8 57,7
EBITDA 7,3 4,0 11,6
Rörelseresultat, Mkr 1,1 -1,7 -2,0
Resultat efter finansiella poster, Mkr -1,6 -4,9 -4,2
Resultat efter skatt, Mkr -1,6 -4,9 -4,2
Resultat/aktie, kronor 0,00 -0,02 -0,02
Likvida medel/aktie, kronor 0,02 0,04 0,05
Eget kapital/aktie, kronor 0,14 0,22 0,22
Soliditet, % 31 18 17
Antal aktier, st 605 742 560 217 564 312 217564 312