MONTHLY BULLETIN JANUARY

See press release at Swedish (PDF 100 Kb), English (PDF 95 Kb) or German (PDF 81 Kb) Smart Energy would like to give a brief update on sales etc. in January. Smart fuel stations sold 20% more fuel per station compared to in January 2016. This is very encouraging and shows that the [...]

2017-02-24T16:23:51+00:00Friday, February 24, 2017|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|

UPDATE ESTABLISHMENT OF NEW SMART FUEL STATIONS

See press release at Swedish (PDF 101 Kb), English (PDF 96 Kb) or German (PDF 82 Kb) Smart Energy hereby gives a brief update on upcoming openings and inaugurations of new smart fuel stations. Johannishus, established inauguration in spring Skillinge established, the estimated start-up in March Eringsboda, estimated establishment and start-up in April [...]

2017-02-22T18:16:30+00:00Wednesday, February 22, 2017|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|

UPPDATERING KRING FÖRSTA DAG FÖR HANDEL AV AKTIEN PÅ BÖRSE DUSSELDORF SAMT BÖRSE BERLIN.

Note: This text is not yet translated. Se pressmeddelande på svenska (PDF 483 Kb)   Som tidigare kommunicerats så kommer handeln med bolagets aktie att starta under vecka 5 2017. Första dag för handel för Smartaktien på Börse Dusseldorf blir tisdagen den 31 Januari. Första dag för handel för Smartaktien på Börse Berlin [...]

2017-01-31T08:25:59+00:00Tuesday, January 31, 2017|Uncategorized|

Uppdatering kring emissioner mm

Note: This text is not yet translated. Se pressmeddelande på svenska (PDF 590 Kb) Pressmeddelande Fiskebäck 2017-01-20 UPPDATERING KRING EMISSIONER MM Bolagets styrelse vill härmed ge uppdaterad information kring registrering av riktade nyemissionen och beslut om företrädesemission samt listning av aktien på Berlin samt Dusseldorfbörserna. Registrering av den riktade emission om 25mkr som [...]

2017-01-31T08:26:56+00:00Friday, January 20, 2017|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|

MER INFORMATION KRING HANDEL AV AKTIER PÅ BERLINBÖRSEN SAMT DUSSELDORFBÖRSEN

Note: This text is not yet translated. Se pressmeddelande på svenska (PDF 498 Kb) Det har framställts önskemål från en del aktieägare att förtydligande ska ske kring hur handeln med bolagets aktier kan ske på lämpligaste sätt vid Berlinbörsen samt Dusseldorfbörsen. Viktigt att påpeka är att varje förvaltare/depåhållare/värdepappersinstitut är skyldiga att vara behjälplig [...]

2017-01-31T08:36:00+00:00Wednesday, December 28, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|

MER INFORMATION KRING FÖRBEHÅLLEN FRÅN BERLINBÖRSEN SAMT DUSSELDORFBÖRSEN

Se pressmeddelande på svenska (PDF 499 Kb) I det PM som publicerades av bolaget 23e december så angavs det att mer information skulle publiceras idag kring de förbehåll som börserna i Berlin samt Dusseldorf ställt till bolaget innan handeln av Smartaktien kan påbörjas. Styrelsen har nu funnit lösningar till de förbehåll som ställts. Första förbehållet [...]

2017-01-31T08:36:51+00:00Wednesday, December 28, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|

UPPDATERING KRING NYLISTNING

Note: This text is not yet translated. Se pressmeddelande på svenska (PDF 494 Kb) I pressmeddelandet från bolaget den 21e december angavs att det per idag skulle lämnas mer information kring de förbehåll som börserna i Berlin samt Dusseldorf har ställt innan handeln kan påbörjas. Pga att all formalia inte är på plats kring de [...]

2017-01-31T08:50:25+00:00Friday, December 23, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|

Nytt Finansieringsavtal på 300Mkr(30MEuro)

Note: This text is not yet translated. Se pressmeddelande på svenska (PDF 497 Kb) Smart Energy har ingått ett nytt finansieringsavtal med GEM Funds, New York. Avtalet innebär att GEM Funds har förbundit sig att investera 30MEuro i Smart Energy Sweden Group AB under en 5 års period fr.o.m. 2017 genom riktade nyemissioner med 10% [...]

2017-01-31T08:52:34+00:00Friday, December 23, 2016|Alla, Lägesuppdateringar, Uncategorized|