Lägesuppdateringar

MER INFORMATION KRING FÖRBEHÅLLEN FRÅN BERLINBÖRSEN SAMT DUSSELDORFBÖRSEN

Se pressmeddelande på svenska (PDF 499 Kb) I det PM som publicerades av bolaget 23e december så angavs det att mer information skulle publiceras idag kring de förbehåll som börserna i Berlin samt Dusseldorf ställt till bolaget innan handeln av Smartaktien kan påbörjas. Styrelsen har nu funnit lösningar till de förbehåll som ställts. Första förbehållet [...]

2017-01-31T08:36:51+00:00 onsdag, december 28, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|

UPPDATERING KRING NYLISTNING

Se pressmeddelande på svenska (PDF 494 Kb) I pressmeddelandet från bolaget den 21e december angavs att det per idag skulle lämnas mer information kring de förbehåll som börserna i Berlin samt Dusseldorf har ställt innan handeln kan påbörjas.Pga att all formalia inte är på plats kring de lösningar som styrelsen arbetat fram så kan inte bolaget lämna [...]

2016-12-23T22:32:00+00:00 fredag, december 23, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|

Nytt Finansieringsavtal på 300Mkr(30MEuro)

Se pressmeddelande på svenska (PDF 497 Kb) Smart Energy har ingått ett nytt finansieringsavtal med GEM Funds, New York. Avtalet innebär att GEM Funds har förbundit sig att investera 30MEuro i Smart Energy Sweden Group AB under en 5 års period fr.o.m. 2017 genom riktade nyemissioner med 10% rabatt på snitthandelskursen. Smart är dock inte tvingade [...]

2016-12-23T22:31:39+00:00 fredag, december 23, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|

Ny Smartstation på plats i Johannishus

Se pressmeddelande på svenska (PDF 1,3 Mb) Igår ankom smartstationen till Johannishus i Blekinge. Stationen är belagd mittemot ICA nära butiken och ligger placerad bredvid genomfartsleden. Vi återkommer med mer info kring formell invigning mm. VD Fredrik Johansson

2016-12-23T22:32:09+00:00 torsdag, december 22, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|

Smart Energy är nu godkänd för handel på Berlinbörsen och Düsseldorfbörsen (dual listning)

Se pressmeddelande på svenska (PDF 501 Kb) Smart Energy är nu godkänd för handel på Berlinbörsen och Düsseldorfbörsen (dual listning) Styrelsen för Smart Energy Sweden AB (publ) har idag glädjen och meddela att bolaget blivit godkänd för handel på Berlinbörsen och Düsseldorfbörsen genom en dual listning. Börserna har dock ställt två förbehåll till bolaget innan [...]

2016-12-23T22:32:16+00:00 onsdag, december 21, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|

Lägesuppdatering

Se pressmeddelande på svenska (PDF 549 Kb) Bäste aktieägare!Här kommer en lägesuppdatering.Bränsleförsäljning i bulk Bulkförsäljningen av bränslen i de olika dotterbolagen är stabil och har under sommaren växt i volym, på alla marknader koncernen bedriver verksamhet. Arbetet med att finna synergier mellan dotterbolagen fortsätter och det har nu också beslutats att bulkförsäljningen i dotterbolaget i [...]

2016-12-23T12:48:01+00:00 tisdag, augusti 30, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|

Årsstämmokommunike

Se pressmeddelande på svenska (PDF 212 Kb) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2016 I SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL) Smart Energy Sweden Group AB (publ) höll onsdagen den 29 juni 2016 årsstämma i Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av resultat- och [...]

2016-12-23T22:32:28+00:00 torsdag, juni 30, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|

Lägesuppdatering

Se pressmeddelande på svenska (PDF 574 Kb) Bäste aktieägare!Här kommer en lägesuppdatering.Bränsleförsäljning i bulk Bulkförsäljningen går enligt budget och utvecklas väl. I både Mattssons Oljor och Energi & Bränsle har förnyade avtal slutits med stora bulkkunder såsom lantmannaföreningar samt agrocultureföretag som är stora dieselförbrukare. Kampanjen i Energi & Bränsle gick över förväntan och nu satsar [...]

2016-12-23T13:00:21+00:00 tisdag, juni 28, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|

Lägesuppdatering

Se pressmeddelande på svenska (PDF 644 Kb) Bäste aktieägare! Vi har efter önskemål från flera aktieägare sammanställt denna överskådliga lägesuppdatering. Bränsleförsäljning i bulk Bulkförsäljningen går enligt budget och har hittills haft en mycket bra utveckling i april-maj månad. Vi har just nu en pågående kampanj i dotterbolaget Energi & Bränsle Skåne AB som har [...]

2016-12-23T13:11:38+00:00 fredag, maj 13, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|