ETABLERING AV NY SMART-STATION ERINGSBODA

Se pressmeddelande på svenska (PDF 632 Kb) Idag har ytterligare en SMART station etablerats. Det är Eringsboda som idag åter har en bensinstation på orten. Stationen är placerad centralt bredvid en servicebutik och landsväg med ny rastplats som står färdig till sommaren. Smart har erhållit ca 0,5mkr i glesbygdsstöd från Länsstyrelsen för etableringen. Invigningshelg [...]

2017-03-28T17:14:48+02:00Tuesday, March 28, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|

Utfall företrädesemission i Smart Energy

Se pressmeddelande på svenska (PDF 594 Kb), engelska (PDF 588 Kb) eller tyska (PDF 594 Kb) Smart Energy Sweden Group AB (publ) har slutfört företrädesemissionen av aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 22 februari 2017. Teckningstiden löpte från och med den 23 februari till den 9 mars 2017. Det tecknades 138 181 748 st nya aktier [...]

2017-03-17T11:43:21+01:00Friday, March 17, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|

MÅNADSRAPPORT JANUARI

Se pressmeddelande på svenska (PDF 100 Kb), engelska (PDF 95 Kb) eller tyska (PDF 81 Kb) Smart Energy vill härmed lämna en kort uppdatering gällande försäljning mm under januari.Smart bränslestationer sålde 20% mer bränsle per station jämfört med under januari 2016. Detta är mycket glädjande och visar att konceptet fungerar och att varumärket stärks med [...]

2017-02-24T16:21:15+01:00Friday, February 24, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|

UPPDATERING ETABLERINGAR AV NYA SMART BRÄNSLESTATIONER

Se pressmeddelande på svenska (PDF 101 Kb), engelska (PDF 96 Kb) eller tyska (PDF 82 Kb) Härmed ger Smart Energy en kort uppdatering gällande kommande etableringar och invigningar av nya Smart bränslestationer. Johannishus, etablerad, invigning under våren Skillinge, etablerad, beräknad uppstart under mars månad Eringsboda, beräknad etablering samt uppstart under april månad Bollstabruk, beräknad [...]

2017-02-22T18:17:49+01:00Wednesday, February 22, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|

Extra bolagsstämma 22 februari 2017

Se pressmeddelande på svenska (PDF 107 Kb) Bolagsstämman har idag beslutat att godkänna den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 20 januari 2017. Vid stämman beslutades även att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen. Villkoren för företrädesemissionen Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 23 378 215,6 kronor genom emission av högst 233 782 156 nya aktier. [...]

2017-02-22T13:41:27+01:00Wednesday, February 22, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|

SATSNING PÅ FÖRNYELSEBARA BRÄNSLEN

Se pressmeddelande på svenska (PDF 579 Kb), engelska (PDF 574 Kb) eller tyska (PDF 561 Kb) Smart har tecknat avtal om att från en marknadsledande aktör inköpa en viss procentandel av sin årliga försålda volym i form av det fossilfria bränslet HVO. Bränslet är producerat på fossilfria komponenter och går att använda på alla [...]

2017-02-21T17:02:59+01:00Tuesday, February 21, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|

PUBLICERING AV EMISSIONSMEMORANDUM

Se pressmeddelande på svenska (PDF 97 Kb)   Gällande kommande företrädesemission med teckningsperiod 23 februari till 9 mars 2017. Bolaget kommer idag publicera emissionsmemorandum samt teaser på bolagets hemsida. Styrelsen

2017-02-10T15:42:25+01:00Friday, February 10, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|

Uppdatering kring emissioner mm

Se pressmeddelande på svenska (PDF 590 Kb) Pressmeddelande Fiskebäck 2017-01-20 UPPDATERING KRING EMISSIONER MM Bolagets styrelse vill härmed ge uppdaterad information kring registrering av riktade nyemissionen och beslut om företrädesemission samt listning av aktien på Berlin samt Dusseldorfbörserna. Registrering av den riktade emission om 25mkr som beslutades om på extra bolagsstämman 13 januari är [...]

2017-01-20T17:45:48+01:00Friday, January 20, 2017|Alla, Lägesuppdateringar|

MER INFORMATION KRING HANDEL AV AKTIER PÅ BERLINBÖRSEN SAMT DUSSELDORFBÖRSEN

Se pressmeddelande på svenska (PDF 498 Kb) Det har framställts önskemål från en del aktieägare att förtydligande ska ske kring hur handeln med bolagets aktier kan ske på lämpligaste sätt vid Berlinbörsen samt Dusseldorfbörsen. Viktigt att påpeka är att varje förvaltare/depåhållare/värdepappersinstitut är skyldiga att vara behjälplig med köp o säljordrar på ett så smidigt [...]

2016-12-28T22:23:34+01:00Wednesday, December 28, 2016|Alla, Lägesuppdateringar|
Go to Top