Bokslutskommuniké 2016 finns nu att läsa på Finansiella Rapporter