Bo Jesper Starander

Födelseår: 1970
Position i bolaget: Styrelseledamot/VD
Ledamot sedan: 2019-07-16
Antal aktier: 3 000 000

Beskrivning

Är en prestationsdriven och resultatorienterad senior ledare, projektchef och visionär, analytisk och entreprenörsdriven med mångfacetterad arbetslivserfarenhet (25 år) kopplat till olika branscher genom värdeadderande digitaliseringsuppdrag. Besitter ett stort företagsnätverk och är en generalist med gedigen teknisk bakgrund, djupt driven inom tillväxt- och resultatförbättring via Företagets uppsatta mål och visioner. Har även studerat kemi-fysik på Chalmers tekniska högskola.

Kompetensområdena omfattar

Direktörsuppdrag
Budget- och personalansvar
Rapportering och kommunikation
Koncernredovisning
Försäljning och leverantörsförbindelser
Finansiering och avtal
Affärsutveckling
Analys och utveckling av verksamhet
Rekrytering
Ventures, familjeföretag och start-ups
Tillväxt, förvärv och EBITDA förbättring

Högsta kompetens

Tillväxt och resultatförbättring

Hugo Glenn Renhult

Födelseår: 1983
Position i bolaget: Styrelseledamot/Ordförande
Ledamot sedan: 2019-08-07
Antal aktier: 303 594 033 st (juridisk person)

Beskrivning

Glenn Renhult är en entreprenör och riskkapitalist som har drivit och startat över 100 olika företag sedan 2002 och han har lång erfarenhet från den publika världen och driver idag själv 3 noterade aktiebolag samt ett flertal privata koncernbolag.

Per Wilhelm Wåhlin

Födelseår: 1956
Position i bolaget: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2019-07-16
Antal aktier: (Uppdateras inom kort)

Beskrivning

Har studerat på Lunds universitet och är utbildad affärsjurist, äger och jobbar på byrån Active Law i Göteborg AB samt sitter med i ett flertal andra styrelseuppdrag.

Kompetensområdena omfattar

Affärsjuridik
Fastighetsrätt
Företagsöverlåtelser
Processrätt
Skadestånd
Arbetsrätt
Bolagsrätt
Avtalsskrivning
Avtalstolkning
Tvistelösning
Rättegångar
Offentlig upphandling

Högsta kompetens

Juridik och Sveriges lagstiftning

Stefan Nyman

Födelseår: 1969
Position i bolaget: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2019-08-07
Antal aktier: 3 000 000

Beskrivning

Stefan Nyman är en entreprenör och förvaltare som har drivit egen verksamhet under de senaste 20 åren inom ekonomi och fastigheter med fokus på tillväxt och avtalsfrågor. Han sitter idag aktiv i ett flertal olika bolag varav 1 som är publikt aktiebolag förutom Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Carl Fredrik Johan Gustav Waern

Position i bolaget: Revisor, partner i revisionsfirman KPMG
Revisor sedan: 2014
Antal aktier: 0