Loading...

Styrelse/ledning

Styrelse/ledning2018-12-03T13:37:24+00:00

Fredrik Johansson

Födelsedatum: 1982-03-01
Position i bolaget: Ledamot/Verkställande Direktör
Ledamot sedan: 2015-08-07
Antal aktier: 262 915 712

Kort historik

Fredrik Johansson är en entreprenör med många år bakom sig inom oljebranschen. Redan i tidig ålder sålde Fredrik olika oljeprodukter runt om i närområdet till Orust. Det fortsatte sedan med dieselolja samt uppbyggnad av lokala bensinstationer på västkusten. Första bolaget Pallas Oljor såldes senare till Swea Energi AB i en allt mer accelererande verksamhet som sedermera utökades med en egen bunkerbåt vid namn Pallas. Pallasbåten gav namnet till företaget Pallas Group som är ett rederibolag som grundades år 2000 av Fredrik Johansson.
Smart Energy grundades av Fredrik Johansson med familj. Idag ingår även Pallas Group i Smartkoncernen.

Karl-Erik Johansson

Födelsedatum: 1946-02-17
Position i bolaget: Ledamot/Ordförande
Ledamot sedan: 2015-08-07
Antal aktier: 0

Kort historik

Karl-Erik Johansson har en mångårig erfarenhet inom den marina branschen. Entreprenör inom båtvarv och båtbyggeri som har drivit och sålt ett flertal marina bolag.

Per Fougberg

Födelsedatum: 1953-06-22
Position i bolaget: Ledamot
Ledamot sedan: 2015-08-07
Antal aktier: 31 500

Kort historik

Per medverkade i att etablera UC, som idag är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Arbetade som företagsrådgivare och kontorschef under ett flertal år i SEB, och driver nu en enskild firma med inriktning inom rådgivning och finansiering för mindre och medelstora företag.

Hans Schedin

Födelsedatum:
Position i bolaget: Ledamot
Ledamot sedan: 2017-10-26
Antal aktier: 0

Kort historik

Advokat Hans Schedin har lång erfarenhet av finansiell lagstiftning, reglering och finansiell tillsyn samt krishantering. Han har varit ansvarig för bank- och försäkringslagstiftning på finansdepartementet. Han var också djupt engagerad i den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. Under tio år har han varit ställföreträdande generaldirektör och chefsjurist på Finansinspektionen. Hans är också medlem av Aktiemarknadsnämnden. Hans är styrelseledamot i ett flertal bolag och har tidigare varit ledamot i ATS Finans som äger Aktietorget.

Under sin tid på MAQS Advokatbyrå har Hans huvudsakligen arbetat med företag inom den finansiella sektorn. Hans biträdde bl.a. Carnegie Investment Bank i sanktionsärendet mot Finansinspektionen, Svensk Exportkredit och LF Bank med anpassning till den nya värdepappers-marknadslagstiftningen, NeoNet och AktieTorget i brottmål om påstådd försummelse att anmäla misstänkta transaktioner till Ekobrottsmyndigheten samt Burenstam & Partners AB med ansökan om tillstånd för värdepappersbolag.

Fredrik Waern

Position i bolaget: Revisor, partner i revisionsfirman KPMG
Revisor sedan: 2014
Antal aktier: 0