Ansök om Smart tankkort

Ansök om Smart tankkort2018-04-13T17:04:23+02:00

Ansökan om Smart tankkort

Med Smartkortet tankar du Smartare och billigare på alla våra stationer i Sverige. Du får en specificerad faktura på det du har tankat för under månaden. Fakturan betalas månaden efter. Om du uppger din E-postadress i formuläret nedan så skickar vi fakturan dit och lägger inte på någon faktureringsavgift på din faktura.

 Övriga upplysningar

Jag önskar att få fakturan i PDF-format till angiven E-postadress
Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga. Jag är medveten om att ansökan kommer att genomgå en kreditprövning och att en kreditupplysning kommer att inhämtas. Dessutom har jag läst all ytterligare information nedan.

En fakturaavgift på 60 kr tillkommer för närvarande när faktura skickas per post.

OBS! Genom att ange din E-postadress får du dessutom löpande information om t ex kampanjpriser.

• Kortet kan enbart användas vid Smarts bränslestationer i Sverige
• Fakturering sker månadsvis i efterhand, med en betalningstid upp till 30 dagar
• När du har beviljats ett Smartkort får du beslutet bekräftat till den uppgivna E-postadressen. Uppger du ingen E-postadress erhåller du beslutet per post.
• Kortet skickas ut per post

Jag intygar att jag har läst och förstått Smart Energys allmänna villkor och integritetspolicy